0988671897

Author Archives: admin

Chính Sách Thu Thập Thông Tin

Chính Sách Thu Thập Thông Tin Khi người sử dụng internet truy cập và xem nội dung trên web công ty Toàn Á, điều đó đồng nghĩa người sử dụng có thể trở thành khách hàng của Toàn Á trong tương lai. Vì vậy Toàn Á có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng những thông […]

Chính Sách Bàn Giao Chứng Từ

Trong thời gian trao đổi tìm hiểu thông tin cũng như đối soát các giấy tờ và chứng từ cần thiết trước, trong và sau khi thực hiện ký kết thõa thuận với khách hàng. Toàn Á đưa ra một số các quy định chính sách bàn giao chứng từ nhằm đảm bảo tính an […]