0988671897

Author Archives: nguyen bich

Chính Sách Thông Tin Thanh Toán

HÌNH THỨC VÀ THÔNG TIN THANH TOÁN TOÀN Á: Toàn Á hỗ trợ hai phương thức thanh toán cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm Toàn Á cung cấp ra thị trường, đó là thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản công ty Toàn Á Với […]