0988671897

Category Archives: Thông Tin Chính Sách Toàn Á

Chuyên mục thông tin chính sách Toàn Á sẽ chia sẽ, cập nhật và phổ cập các thông tin chính sách do Toàn Á ban hành, được áp dụng và hiện thị trên trang web Toàn Á, địa chỉ trang web https://toana.net.

Khách hàng sử dụng trang web Toàn Á mặc nhiên đồng ý với mọi thông tin chính sách mà Toàn Á đã ban hành.

Chính Sách Thu Thập Thông Tin

Chính Sách Thu Thập Thông Tin Khi người sử dụng internet truy cập và xem nội dung trên web công ty Toàn Á, điều đó đồng nghĩa người sử dụng có thể trở thành khách hàng của Toàn Á trong tương lai. Vì vậy Toàn Á có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng những thông […]

Chính Sách Bàn Giao Chứng Từ

Trong thời gian trao đổi tìm hiểu thông tin cũng như đối soát các giấy tờ và chứng từ cần thiết trước, trong và sau khi thực hiện ký kết thõa thuận với khách hàng. Toàn Á đưa ra một số các quy định chính sách bàn giao chứng từ nhằm đảm bảo tính an […]

Chính Sách Thông Tin Thanh Toán

HÌNH THỨC VÀ THÔNG TIN THANH TOÁN TOÀN Á: Toàn Á hỗ trợ hai phương thức thanh toán cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm Toàn Á cung cấp ra thị trường, đó là thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản công ty Toàn Á Với […]