0988671897

Chứng Minh Nhân Dân

Chứng minh nhân dân viết tắt là CMND, CMND thường được gọi là chứng minh thư hoặc giấy chứng minh, đây là tên một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam. Giấy chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng toàn lãnh thổ Việt Nam và có thời gian 15 năm kể từ ngày được cấp.