0988671897

Giấy Chứng Nhận Độc Thân

Giấy chứng nhận độc thân hay giấy xác nhận tình trang hôn nhân là một loại giấy tờ, chứng từ của cá nhân cam kết về tình trang hôn nhân của cá nhân mình đang trong trạng thái nào: Độc Thân, Đã Ly Hôn, Đã Kết Hôn.