0988671897

Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa

Đây là giấy phép con hoặc còn gọi là giấy phép kinh doanh nghành nghề có điều kiện. Từ ngày 01/01/2018 theo quy định luật du lịch 2017 các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch lữ hành nội địa sẽ bắt buộc thực hiện đăng ký trước khi đi vào hoạt động chính thức

Danh mục: