0988671897

Giấy Phép Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Nước Ngoài

Là giấy phép cho phép doanh nghiệp nước ngoài được hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trên cơ bản giấy phép văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài sẽ có chức năng, vai trò và nhiệm vụ không khác gì văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài sẽ do Bộ Công Thương quản lý kèm theo các điều kiện, quy định khác hơn so với văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước.

Danh mục: