0988671897

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Giấy phép là một loại giấy tờ chứng từ cho phép, cấp phép người sở hữu nó được quyền thực hiện một hoặc nhiều loại hình công việc khác nhau theo quy định của từng quốc gia. Cụ thể giấy phép lao động dành cho người nước ngoài cho phép người nước ngoài vào Việt Nam được phép làm việc theo quy định của Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam, hoặc giấy phép đầu tư kinh doanh dành cho người nước ngoài cho phép người nước ngoài được đầu tư vào các công ty tại Việt Nam, hoặc sở hữu 100% doanh nghiệp tại Việt Nam hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Giấy phép thì có nhiều loại và cũng có rất nhiều thời hạn khác nhau. Khi giấy phép hết hiệu lực và thời hạn người sở hữu cần gia hạn theo quy định pháp luật.

Toàn Á nhận hỗ trợ tư vấn và thực hiện luật nhập cư tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Danh mục dịch vụ Toàn Á bao gồm việc cấp mới, cấp đổi loại, cấp gia hạn visa cho khách hàng, thực hiện giấy phép lao động cho người nước ngoài, đăng ký thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài, xin cấp lại quốc tịch Việt Nam dành cho kiều bào sống định cư nước ngoài, đăng ký song quốc tịch dành cho kiều bào sống tại nước ngoài, đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em nước ngoài sinh tại VIệt Nam, đăng ký kết hôn cho người nước ngoài tại Việt Nam, và người Việt Nam với người nước ngoài, giấy phép đầu tư kinh doanh dành cho người nước ngoài, .. và một số loại dịch vụ pháp lý khác.