0988671897

Hộ chiếu hay còn có tên gọi tiếng anh là passport, đó là một loại giấy tờ, chứng từ cá nhân có giá trị tương đương như chứng minh thư hoặc id của một người. No được dùng trong trường hợp người dùng có nhu cầu xuất cảnh đi đến một quốc gia khác.

Các thông tin trên hộ chiếu bao gồm họ và tên người sở hữu, ngày tháng năm sinh, hình ảnh, quốc tịch, ngày cấp và ngày hết hạn của hộ chiếu.

Cơ quan thực hiện cấp hộ chiếu cho một người thường là cục quản lý xuất nhập cảnh của một đất nước đó, trừ trường hợp đặc biệt được cấp chủ quản cao hơn như văn phòng chính phủ, cơ quan lập pháp của một quốc gia.

Toàn Á nhận hỗ trợ tư vấn và thực hiện luật nhập cư tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Danh mục dịch vụ Toàn Á bao gồm việc cấp mới, cấp đổi loại, cấp gia hạn visa cho khách hàng, thực hiện giấy phép lao động cho người nước ngoài, đăng ký thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài, xin cấp lại quốc tịch Việt Nam dành cho kiều bào sống định cư nước ngoài, đăng ký song quốc tịch dành cho kiều bào sống tại nước ngoài, đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em nước ngoài sinh tại VIệt Nam, đăng ký kết hôn cho người nước ngoài tại Việt Nam, và người Việt Nam với người nước ngoài, giấy phép đầu tư kinh doanh dành cho người nước ngoài, .. và một số loại dịch vụ pháp lý khác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.