0988671897

Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài là loại thẻ cho phép người nước ngoài cư trú dài hạn tại Việt Nam. Thời hạn cư trú của loại thẻ này là từ 1 năm đến 5 năm. Loại thẻ này có thể được xem như một loại Visa dài hạn dành cho người nước ngoài định cự tại Việt Nam.

Danh mục: